Krakowskie Kopce

Krakowskie Kopce to jedne z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie miasta. Mowa w szczególności o Kopcu Krakusa oraz Kopcu Wandy. Historycy i badacze przedstawili różne teorie dotyczące ich powstania. Sugerowano między innymi, że mogły być miejscem pochówku, rodzajem fortyfikacji lub Czytaj dalej…

Czym są szkolenia BHP?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzanie zarówno wstępnych, jak i okresowych szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Obowiązek ten wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Regulacje prawne dotyczą również zasad organizacji tego typu szkoleń oraz sposobów ich przeprowadzania. Pracodawca nie Czytaj dalej…